The Dutch
Security Cluster
 
 
The Dutch
Security Cluster

ROC Friese Poort

Het Centrum Cyber Security van ROC Friese Poort richt zich op het versterken van cyber awareness en cyber security in het onderwijs en bedrijfsleven. Hiertoe heeft het Centrum Cyber Security drie doelstellingen geformuleerd, namelijk: A) jongeren en volwassenen handreikingen bieden om zich op een veilige manier in het digitale domein te begeven, B) Cyber Awareness inbedden in de beroepscontext van beroepsopleidingen en C) het opleiden van ICT Security specialisten. Vanuit het Centrum Cyber Security worden voor de gehele onderwijsketen en het bedrijfsleven diverse activiteiten georganiseerd die hieraan bijdragen. Denk daarbij o.a. aan de ontwikkeling van Adaptive Cyber Awareness e-learning modules, organisatie van hackathons en capture the flag evenementen en trainingen op het gebied van cyber awareness en cyber security. Kijk voor meer informatie op www.rocfriesepoort.nl.

 

Het Centrum Cyber Security speelt een belangrijke rol bij het Centrum voor Excellent Vakmanschap (CEV) ICT & Cyber. Vanuit het CEV ICT & Cyber worden opleidingstrajecten uitgevoerd voor Defensie. Denk hierbij o.a. aan de instroom-opleiding VeVa ICT-CIS en Defensie MBO ICT door- en uitstroomtrajecten. Het Centrum Cyber Security geeft o.a. vakinhoudelijke invulling aan keuzedelen security. Kijk voor meer informatie op www.paarspartnerschap.nl

Network partner

Contact info

Dhr. R. Tjoelker
Projectleider
rtjoelker@rocfriesepoort.nl
0621705275
Address
Wilaarderburen 1, 8924JK Leeuwarden
visit website

Access To

Knowledge