The Dutch
Security Cluster
 
 
The Dutch
Security Cluster

Cyber Als Mindf*ck

Ooit in een Mindf*ck illusie van Victor Mids en Oscar Verpoort getrapt? Dit is je niet te verwijten. Hun experimenten zijn perfect uitgevoerd en hoe beter je kijkt, hoe minder je de clou kunt ontdekken. Alleen wanneer je je verdiept in de werking van het lichaam, de zintuigen en de bijbehorende cognities, kun je een menselijk brein doorgronden en begrijpen waarom zij ook jouw brein en gedrag kunnen beïnvloeden. Medewerkers verwijten dat zij fouten maken is eveneens niet langer voldoende om de menselijke kant van cyberrisico’s aan te pakken.

HSD Partners involved