The Dutch
Security Cluster
 
 
The Dutch
Security Cluster

Wat zijn de securitymogelijkheden van Amazon Web Services?

Navaio heeft 18 studenten van de Haagse Hogeschool begeleid in hun stage. De Haagse Hogeschool is strategisch gelokaliseerd op de Dutch Tech Campus in Zoetermeer. Hier worden bedrijven op het gebied van slimme technologie, ICT en logistiek aan elkaar verbonden. Eén van de onderdelen van hun stage was om een blog te schrijven over hun onderzoek. 

HSD Partners involved