The Dutch
Security Cluster
 
 
The Dutch
Security Cluster

De rol van tech tijdens de coronacrisis – vanuit politiek-maatschappelijk perspectief

Vele tech-bedrijven bieden steun aan de overheid in de strijd tegen corona. Zo zijn bij het Tech Tegen Corona Initiatief inmiddels meer dan 300 bedrijven en 2000 tech experts betrokken. Ook vond dit weekend de  #Appathon van het Ministerie van VWS plaats,  met als doel het coronavirus maximaal te controleren en bestrijden. Volgens Elisabeth van der Steenhoven kunnen ten aanzien van de rol van tech tijdens de coronacrisis de volgende conclusies worden getrokken.