The Dutch
Security Cluster
 
 
The Dutch
Security Cluster

Verzameling van metadata door de Europese Commissie - noodzaak in crisistijd?

De Europese Commissie (EC) heeft verschillende telecomproviders in Europa gevraagd om ‘geanonimiseerde mobiele metadata’ aan haar te verstrekken. Door met behulp van de metadata mobiliteitspatronen van Europese burgers te analyseren wil de EC verspreiding van het virus op Europees niveau beter in kaart brengen en bestrijden. 

HSD Partners involved