The Dutch
Security Cluster
 
 
The Dutch
Security Cluster

Security in Tijden van Ondermijning

Een jaar of tien geleden hebben openbaar ministerie, politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de handen ineengeslagen in de aanpak van maatschappelijk ondermijnende activiteiten door de georganiseerde criminaliteit. Er is besloten dat de regierol hierbij is weggelegd voor het openbaar bestuur (vooral gemeenten) en openbaar ministerie, politie en de FIOD.

HSD Partners involved