The Dutch
Security Cluster
 
 
The Dutch
Security Cluster

Wat is Beter: Geen Beveiliging of Slechte Beveiliging?

De afgelopen tijd zijn er een aantal kwetsbaarheden in VPN systemen aan het licht gekomen. VPN (voor Virtual Private Network) zorgt voor een indirecte versleutelde toegang tot het web en is dus een veiligheids-tool. Dat brengt me op de vraag: wat is minder onveilig: een gecompromitteerd veiligheids-tool gebruiken of geen veiligheids-tool? Slechte beveiliging of geen beveiliging? En het antwoord is natuurlijk: het hangt er vanaf.