The Dutch
Security Cluster
 
 
The Dutch
Security Cluster

Jaarvergadering / Annual Meeting 2020

26
Nov
Date:
26 November 2020
Time:
16:00 - 17:00 hrs
Location:
Online
Organised by:
HSD

Beste HSD-partner,

 

Wij nodigen u uit voor de online jaarvergadering van Stichting The Hague Security Delta (HSD). Deze jaarvergadering vloeit voort uit onze statuten en de contractafspraken richting al onze partners. Daarnaast hechten wij uiteraard grote waarde aan uw visie op de toekomst van het veiligheidscluster.

 

Tijdens deze jaarvergadering kunt u als HSD-partner een algemeen oordeel geven over het gevoerde beleid en kunt u inspraak uitoefenen op het jaarplan 2021. U ontvangt hiervoor voorafgaand aan de vergadering per email het concept jaarplan. Het is ook het moment waarop we de meerjarenstrategie van HSD willen lanceren, waar veel partners en stakeholders de afgelopen periode een bijdrage aan geleverd hebben via een online strategiesessie, persoonlijke gesprekken en een enquête. 

 

 

Datum :  

Donderdag 26 november 2020

Tijd      :

16.00 uur – 17.00 uur

 

 

Locatie:

Online, u ontvangt twee dagen van tevoren een inloglink.

 

 

Agenda

 1. Terugblik 2020

 2. Meerjarenstrategie

 3. Jaarplan 2021

 4. W.v.t.t.k.

 

 

Aanmelden

U kunt zich via bovenstaande registratiebutton aanmelden.

Wij verzoeken u vriendelijk om u vóór maandag 23 november aan- of af te melden voor de jaarvergadering!

 

Voor vragen kunt u mailen naar rhizlane.elghamarti@thehaguesecuritydelta.com

 

Wij hopen u online op donderdag 26 november 2020 te mogen begroeten!

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Joris den Bruinen

Algemeen Directeur Stg. HSD

 

____________________________________________________________________________________________________

 

INVITATION 
Annual Meeting 2020

 

Dear HSD-partner,

 

We would like to invite you for the online annual meeting of The Hague Security Delta Foundation (HSD) on Thursday 26 November 2020. This annual meeting is incorporated in HSD's articles of association and contract agreements that we have made with our partners. Besides we attach importance to your vision concerning the future of HSD.

 

 

During this annual meeting, as an HSD partner, you can give a general opinion on the policy pursued and you can participate in the 2021 annual plan. You will receive the draft annual plan by email before the meeting. It is also the moment when we want to launch HSD's multi-year strategy, to which many partners and stakeholders have contributed in the past period through an online strategy session, personal conversations and a survey.

 

 

Date       :  

Thursday 26 November 2020

Time       :

16.00 hrs – 17.00 hrs

 

 

Location:

 Online. You will receive a loginlink two days prior to the event.

 

  

Agenda

 

  1. Reflection 2020
  2. Multi-year strategy
  3. Annual plan 2021
  4. A.o.b.

 

 

Registration

You can register via the provided registration button.

We ask you to register before Monday 23 November 2020.

 

If you have any questions, please contact us via rhizlane.elghamarti@thehaguesecuritydelta.com

 

We hope to meet you online on Thursday the 26 of November 2020!

 

 

With kind regards,

 

 

Joris den Bruinen

General Director HSD Foundation

More events

25-27
Jan

Online Artificial Intelligence (AI) Mission France

location:
Online
organised by:
RVO, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
HSD event
26-28
Jan

NLSecure[ID]: hét securityevent van Nederland!

location:
Online
organised by:
KPN
HSD event
27-30
Jan

Hardwear.io Security Trainings Berlin 2021

location:
Online
organised by:
Hardwear.io
HSD event
27
Jan

Webinar Security & Compliance in control met Microsoft 365

location:
Online
organised by:
Audittrail
HSD event
28
Jan

Livestream Verbond van Verzekeraars over Cyberrisico's

location:
Online
organised by:
Cyberveilig Nederland
HSD event
28
Jan

CEO CHAT: REFLECTIONS & PREDICTIONS

location:
Online
organised by:
Cybersprint
HSD event
29
Jan

CIVILnEXt Webinar on Innovation Potential

location:
Online
organised by:
KEMEA
HSD event
02-04
Feb

Techleap Summit 2021

location:
Online
organised by:
Techleap
HSD event
03-05
Feb

Virtuele handelsmissie digitale economie Japan met staatssecretaris Keijzer

location:
Online
organised by:
RVO, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, Dutch embassy in Tokyo
HSD event
04
Feb

HSD Café: Subsidiewijzer 2021

location:
online
organised by:
HSD event
08-10
Feb

Conferentie Nederland Digitaal 2021

location:
Online
organised by:
Ministry of Justice and Security, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, Ministry of the Interior and Kingdom Relations, ECP & Noorden Digitaal
HSD event
11
Feb

Webinar: Shifting Left: How to Develop Software Securely? S-SDLC Explained

location:
GoToWebinar
organised by:
Secura B.V.
HSD event
04
Mar

CISO bijeenkomst: Crisismanagement en Resilience

location:
Online
organised by:
HSD
HSD event
04
Mar

Webinar: "Common Criteria for Embedded/Software products: The Ultimate Security Recognition"

location:
Online
organised by:
Secura B.V.
HSD event
10
Mar

Orange Cyberdefense Live 2021!

location:
Online
organised by:
Orange Cyberdefense
HSD event
24-26
Mar

Call for proposal: EIT Digital 2021 Brokerage Events

location:
Brussels
organised by:
EIT Digitial
HSD event
27
Mar

Operatie Volt

location:
DeFabrique Westkanaaldijk 7 3542 DA Utrecht
organised by:
Politie en het Ministery van Defentie
HSD event
27
Sep

Hâck The Hague 2021

location:
City Hall The Hague
organised by:
Gemeente Den Haag & Cybersprint
HSD event
28-29
Sep

CyberTech Europe, Rome

location:
organised by:
CyberTech
HSD event